Cum cumpar Abonament de Rezident sau Exceptat

Pasii necesari achizitionarii abonamentului de Rezident sau Exceptat

Pentru a beneficia de abonament de Rezident sau Exceptat este necesar să parcurgeti urmatorii pasi:

1. Inregistrare masina si selectie tip abonament;

2. Incarcare documente;

3. Se asteapta validarea;

(Serviciul Timpark analizeaza documentele incarcate si le valideaza, ulterior putand cumpara abonamentul, in cazul in care, urmare verificarilor ulterioare ale documentelor suport (prin interogarea Institutiilor Abilitate), se constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a beneficia de facilitatea aferenta abonamentului de orice tip, ne rezervam dreptul de a anula aceasta facilitate fara niciun preaviz);

4. Plata abonamentului Timpark cu cardul bancar prin procesatorul de card ING.
Conditii necesare de indeplinit la achizitia abonamentului.


Abonament de Rezident

Abonamentul de Rezident are tariful mai mic si da dreptul de a parca pe tot intervalul unei zile in interiorul unei subzone de parcare.

In cazul achizitionarii de abonamente de tip "REZIDENT", este necesara verificarea prealabila a documentelor suport incarcate, urmand a primi dreptul de a achizitiona acest tip de abonament doar in situatia in care sunt intrunite cumulativ conditiile impuse de Regulament.

Documentele incarcate pe aceasta platforma nu pot fi modificate sau sterse decat la cerere pe e-mail.

Acest abonament necesita validare (se asteapta ca un operator sa verifice documentele incarcate pe platforma).

Dupa validare pe platforma va aparea butonul "CUMPARA ABONAMENT", care va permite sa mergeti la pagina de setare a abonamentului si a zonei de parcare. Dupa adaugarea abonamentului puteti merge sa achitati direct cu cardul in aplicatie acest abonament.

Acte necesare abonament:
- Carte de identitate, Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;
daca este cazul si urmatoarele:
- Dovada dreptului de utilizare a auto de catre persoana fizica (daca auto este proprietatea unei persoane juridice);
- Certificat de casatorie (In cazul autovehiculelor detinute in comun de catre soti, in situatia in care sotul solicitant nu este inscris ca proprietar in certificatul de inmatriculare al autovehiculului);
- Certificat de nastere (In cazul autovehiculelor detinute in familie intre rude de gradul 1,in situatia in care solicitantul nu este inscris ca proprietar in certificatul de inmatriculare al autovehiculului);


Abonament Exceptat Electric

Abonamentul Exceptat Electric este exclusiv pentru masinile cu propulsie 100% electrica. Abonamentul va permite sa parcati gratuit in Zona Rosie, Zona Galbena si Zona Albastra, conform regulamentului.

Acest abonament poate avea asociat si tipul de Rezident, daca dvs. aveti adresa de domiciliu in aria Sistemului Timpark. Aceasta asociere ramane in seama operatorului Timpark care verifica documentele incarcate pe platforma.

In cazul achizitionarii de abonamente de tip "vehicul cu propulsie electrica", este necesara verificarea prealabila a documentelor suport incarcate, urmand a primi dreptul de a achizitiona acest tip de abonament doar in situatia in care sunt intrunite cumulativ conditiile impuse de Regulament. Totodata, daca este cazul, va fi adaugata in mod automat si facilitatea conferita de abonamentul de tip "REZIDENT" care va permite stationarea in subzona unde se regaseste adresa de domiciului/resedinta a solicitantului.

Documentele incarcate pe aceasta platforma nu pot fi modificate sau sterse decat la cerere pe e-mail.

Acest abonament necesita validare (se asteapta ca un operator sa verifice documentele incarcate pe platforma).

Dupa validare pe platforma va aparea butonul "CUMPARA ABONAMENT", care va permite sa mergeti la pagina de setare a abonamentului si a zonei de parcare daca este cazul. Dupa adaugarea abonamentului puteti merge sa achitati direct cu cardul in aplicatie acest abonament.

Acte necesare pentru validare abonament: Certificat de inmatriculare cu ITP la zi.

Daca se doreste si asociere tipul Rezident

Acte necesare abonament:
- Carte de identitate, Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;
daca este cazul si urmatoarele:
- Dovada dreptului de utilizare a auto de catre persoana fizica (daca auto este proprietatea unei persoane juridice);
- Certificat de casatorie (In cazul autovehiculelor detinute in comun de catre soti, in situatia in care sotul solicitant nu este inscris ca proprietar in certificatul de inmatriculare al autovehiculului);
- Certificat de nastere (In cazul autovehiculelor detinute in familie intre rude de gradul 1,in situatia in care solicitantul nu este inscris ca proprietar in certificatul de inmatriculare al autovehiculului);

Ab. Handicap persoana fizica Anual

Carte de identitate.

Talon masina cu ITP la zi.

Certificat care face dovada incadrarii intr-un grad de handicap.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter persoanal - Descarca acordul.

De prevederile acestei litere pot beneficia si parintii copiilor minori incadrati intr-un grad de handicap, in acest caz vor prezenta certificat de nastere copil.

De prevederile acestei litere pot beneficia persoanele angajate ca asistenti personali ai persoanelor incadrate intr-un grad de handicap grav cu asistent personal, vor prezenta adeverinta de la asistenta sociala ca sunt angajati cu aceasta calitate.

Actele mai sus mentionate sunt necesare in copii, scanate si neprelucrate digital.

Ab. Exceptat VETERANI

Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile

Carte de identitate;

Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;

Dovada că sunt beneficiari ai acestei legi, respectiv personalului M.Ap.N. si ai M.A.I. , prin prezentarea legitimatiei, conferirii calitatii de "Veteran din teatrele de operatii" și care detin, in proprietate, un autovehicul.

Actele mai sus mentionate sunt necesare in copii, scanate si neprelucrate digital.

Ab. Exceptat DEPORTATI

Beneficiar OG nr. 105/1999

Decretului-Lege nr. 118/1990

Carte de identitate;

Certificat de inmatriculare cu ITP la zi;

Dovada ca s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1, alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicata (beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice), precum si cei care fac dovada ca s-au aflat in una din situatiile prevazute la art. 1, din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicat (beneficiaza de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri).

Actele mai sus mentionate sunt necesare in copii, scanate si neprelucrate digital.

CUMPARA ABONAMENT